סלסלת אוזן המן Hamantash basket

אוזני המן, אחד מסמלי חג פורים... כשהיינו ילדים היינו מכינים משלוחי מנות ארוזים באוזן המן עשויה בריסטול... לקחנו בריסטול, חתכנו עיגול גדול ושידכנו ב- 3 מקומות וקיבלנו אוזן המן... על בסיס אותו עקרון יצרתי את סלסילת אוזן ההמן שלי!!!

Hamantash, one of Purim symbols... When we were kids we made Hamantash packages made of cardboard... We cut a large circle and clipped in 3 places to get the Hamantash shape... Based on the same principle I created my Hamantash basket  !!!

חומרים
חוטי טריקו פרוסים במשקל של כ- 300- 400 גרם. - אני תמיד משתמשת בחוטי הטריקו של חלומות סרוגים. מסרגת קרושה 12 מ"מ.
Materials

T-shirt yarn about 300-400 g

hook 12mm

תכים בשימוש
ע"ש: עין שרשרת - ללפף ולמשוך דרך לולאה אחת. עש"ט: עין שטוחה - להכניס את המסרגה דרך התך. ללפף ולמשוך דרך התך והלולאה שעל המסרגה. עמ': עמוד - ללפף, להכניס את המסרגה לתך, ללפף ולמשוך דרך התך, ללפף ולמשוך דרך 2 לולאות, ללפף ולמשוך דרך 2 לולאות. ח"מ: חיבור מדומה - חיבור שמחליף את סגירת הסיבוב האחרון בעין שטוחה, נקרא גם עין מדומה.  
Stitches:

st: stitch

ch: Chain - Yarn over pull through one loop.

ss: Slip stitch - Insert hook into stitch. Yarn over and pull through both the stitch and loop on the hook.

dc: Double crochet - Yarn over. Insert hook into stitch. Yarn over and pull through stitch. Yarn over and pull through two loops. Yarn over and pull through two loops.

Invisible join

הערות
החליפו את העמוד הראשון בתחילת שורה ב 2 עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון).
Tip:

start each round with 2 ch instead of the first dc (count as 1st dc).

הדוגמה
Pattern
סיבוב 1: 12 עמ' לתוך טבעת קסם, להדק את הטבעת, לסגור את הסיבוב עם עש"ט. (12 עמ')

round 1: 12 dc into a magic ring, tighten, join with ss. (12 dc)

סיבוב 2: 2 עמ' בכל תך, לסגור את הסיבוב עם עש"ט. (24 עמ')

round 2: 2 dc into each st, join with ss. (24 dc)

סיבוב 3: *2 עמ', 1 עמ' בתך הבא,* לחזור מ * עד * עד סוף הסיבוב, לסגור את הסיבוב עם עש"ט (36 עמ')

round 3: *2 dc,  1 dc into next st* repeat from * to * to the end of the round, join with ss. (36 dc)

סיבוב 4: * 2 עמ', 1 עמ' בכל אחד משני התכים הבאים,*לחזור מ * עד * עד סוף הסיבוב, לסגור את הסיבוב  בחיבור מדומה או עם עש"ט, לנתק חוט ולהכניס קצוות. (48 עמ')

round 4: *2 dc,  1 dc into each of next 2 sts* repeat from * to * to the end of the round, join with Invisible join or with ss, fasten off and secure ends. (48 dc)

סיבוב 4 אופציה ב' - סיבוב מניפות: 5 עמ', *לדלג על התך הבא, ח"ע בתך הבא, לדלג על תך אחד, 5 עמ' בתך הבא,* לחזור מ * עד * עד סוף הסיבוב בלי לסרוג את 5 העמ' האחרונים, לסגור את הסיבוב  בחיבור מדומה או עם עש"ט, לנתק חוט ולהכניס קצוות. (48 עמ')

round 4 option 2 - shells round:  5 dc *sk next st, sc  into next st, sk next st, 5 dc into next st* repeat from * to * to the end of the round omitting last 5 dc, join with Invisible join or with ss, fasten off and secure ends. (48 dc)

הכנת אוזן ההמן
גיזרו 3 חתיכות מהחוט הנסרג או חוט אחר כרצונכם, באורך של כ 10 סמ' כל אחד. הפכו את העבודה כך שצד שמאל פונה אליכם. יצירת פינה: השחילו קצה אחד של החוט מצד ימין של העבודה לצד שמאל באחד התכים, דלגו על 6 התכים הבאים והשחילו את אותו קצה חוט בחזרה מצד שמאל לצד ימין של העבודה, הפכו את העבודה שצד ימין פונה אליכם וקישרו הדוק את 2 קצוות החוטים... בשלב זה נוצרה פינה אחת של אוזן ההמן.

Cut 3 pieces from the yarn you used or any other yarn you want, length of about 10 cm (2.5 inch) each.

Turn your work so that the wrong side is facing you.

Making a corner: thread one end of the yarn from the right side of the work to the wrong side in one of the stitches, skip next 6 stiches and thread the same yarn back from the wrong side to the right side of the work, turn your work so that the right side is facing you and tie both ends of the yarn tightly…

At this point you have created one corner of the Hamantash.

(דלגו על 8 התכים הבאים וחזרו על כל הפעולות של יצירת פינה) פעמיים נוספות...

(Skip the next 8 stitches and repeat all the instructions of making a corner) twice more….

והנה סלסילת אוזן ההמן מוכנה...

And here is your completed Hamantash  basket...

  פורים שמח! פשוט ליצור... שרית

Happy Purim!

simply create...

sarit

   
השארת תגובה